Lokalhistorie for hele Melhus og Gauldalen

Lokalhistorie for hele Melhus og Gauldalen

Visste du at vi har et lokalhistorisk rom? Der finnes blant annet ei hylle med aktuelle årsskrift, tidsskrift og bøker for den som søker kunnskap om vår historie.

Senhøsten og førjulstida er typisk lanseringstid for mange årsskrift, ikke minst de som tilhører floraen av lokalhistoriske blad og bøker. I Melhus er vi så heldige at vi har hele tre slike årlige utgivelser som behandler en lange rekke aspekt ved vår fascinerende natur- og kulturhistorie. Her er en kort presentasjon av tre ferske nyheter på bladhylla. 

Horgbyggen ble først utgitt i 2001 og tar først og fremst for seg lokalhistoria i gamle Horg kommune, men rett som det er berører stoffet et mye større geografisk nedslagsfelt. I år er det steinhoggeren Steffen Krogstad som pryder omslaget. Ellers kan dere lese om så varierte tema som en familie som opplevde den amerikanske drømmen, om Hovin arbeiderungdomslags innflytelsesrike organ Periskopet, om tradisjonslokaliteten "Tussbærje" på Foss og en oppløftende turrapport fra natur- og kulturstien ved Horg Bygdatun, - vårt felles arvesølv. Det er museumslaget som sørger for at årsskriftet gis ut. 

Gauldalsminne er bokstavelig talt en tungvekter blant Norges lokalhistoriske årbøker. Det første heftet kom så tidlig som i 1926, og med årets ekstraordinære utgivelse på 311 sider viser nestoren Gauldal historielag at de regionale historielaga fortsatt spiller en rolle i formidlinga av vår felles kulturarv over et stort geografisk område med både likheter og mange særegenheter. På framsida møter vi olympiamester Magnar Solberg fra Sokndalen, og inni boka er det redaktør Oddbjørn Snøfugl som gjengir et intervju med skiskyttertalentet. Artikkelen Geologi og landskapsutvikling i nedre Gauldal etter istida er lærerik lesing for alle som lurer på hvorfor landskapet er som det er. Vi kan blant annet lese om det dramatiske Bredli-raset som en gang i løpet av yngre bronsealder la seg som et 3 m. tjukt teppe over bosetningsspora på Sandbrauta ved Hovin. Tidligere redaktør Erling Bøhle har skrevet om Gamle hus i ny drakt

Melhusbyggen så dagens lys i 2002 etter stiftelsen av Melhus historielag. Dette bladet har som mål å dekke de øvrige delene av kommunen som Horgbyggen ikke berører i like stor grad. Derfor vil vi i større grad finne artikler om lokalhistoriske tema fra både Hølonda, Flå og Melhus i det aktuelle årsskriftet. Av flere bilder på omslaget kan det være verdt å merke seg hovedbildet som viser ei nokså medtatt "stokkiste" fra middelalderkirkegården på Grøtan, Hølonda. Denne kuriositeten blir oppbevart ved Sverresberg Trøndelag Folkemuseum, og ei nydatering av kista indikerer at folket på Grøtan ble gravlagt etter kristen skikk allerede før slaget på Stiklestad. Stokkista inngår i folkemuseets nye utstilling Bevare meg vel, og Melhus er dermed solid representert. I bladet kan vi lese om historia til utfartsmålet A/L Vassfjellhytta, om det hemmelighetsfulle "Dødens triangel" på Rødde og mye mer. 

Søk

Språkvelger