Velkommen som bruker bibliotekets meråpne tilbud. Ved å signere kontrakt får du som er over 15 år tilgang til biblioteket fra kl. 7 til 22 alle dager hele året. 
Ta med legitimasjon og kom innom biblioteket for å fylle ut kontrakt. Er du mellom 15 og 18 år må en foresatt være med å skrive kontrakt. 

På meråpent bibliotek kan du:

  • Låne, levere og hente reservasjoner
  • Lese og finne informasjon
  • Lese aviser og tidsskrifter
  • Gjøre lekser
  • Studere
  • Møte venner

Regler

Biblioteket er et offentlig rom og felles eiendom som skal være til nytte og glede for alle innbyggere. 

Når man benytter meråpent bibliotek må man:

  • Vise hensyn til andre.
  • Rydde opp etter seg
  • Holde ro og orden

Det er videoovervåking i biblioteklokalet og opptak oppbevares trygt etter gjeldende lov og forskrifter. Overvåkingen er av hensyn til din sikkerhet og som beskyttelse for bibliotekets inventar og utstyr. Alle data slettes automatisk etter sju dager. Hærverk vil bli politianmeldt. Opphold på meråpent bibliotek skjer på eget ansvar.

 

Hilsen Anita, Kjell André, Kristin og Sølvi

Telefon:  72 85 81 11

E-post: biblioteket@melhus.kommune.no

 

 

 

Språkvelger